Homepage Slider Web Design New Template Dom zdravlja

Naš zadatak

Naš zadatak je da Barajevo učinimo boljim mestom za život i rad. Delatnost Direkcije obuhvata upravljanje, uređivanje, opremanje i unapređenje gradskog građevinskog zemljišta i objekata od značaja za javni interes. Direkcija priprema programe uređivanja gradskog građevinskog zemljišta i izgradnje magistralnih i drugih objekata komunalne infrastrukture, kao i studije, analize, ekspertize i konkurse za potrebe rešavanje specifičnih prostornih, infrastrukturnih i drugih problema uređenja grada. Direkcija obračunava elemente za utvrđivanje naknade i zakupa za uređivanje građevinskog zemljišta i obavlja druge poslove na uređivanju građevinskog zemljišta. Za potrebe investitora priprema informacije o svim potencijalnim lokacijama, potrebnu dokumentaciju, podloge i elaborate za davanje u zakup zemljišta.

Opširnije

Misija, vizija, ciljevi...

Model Girl 2

Misija definiše svrhu postojanja Direkcije, a to je da obezbedi uslove za korišćenje, upravlјanje, zaštitu i unapređenje dobara od opšteg interesa na teritoriji Gradske opšgine Barajevo. Misija preduzeća predstavlјa osnovni okvir poslovanja i razvoja a to je da u okviru registrovanih delagnosti obezbedi vrhunski kvalitet i efikasno ispunjavanje potreba građana. Programom poslovanja se definišu aktivnosti na osnovu ostvarenih rezultata u prethodnoj godini ali i na osnovu zahteva i potreba građana. Vizija preduzeća ogleda se u dugoročnim razvojnim opredelјenjima po posebnim segmentima delovanja, obezbeđujući celinu. s cilјem da negujemo ugled. prepoznatlјiv stil i etiku u radu. Neophodno je obezbediti što kvalitetnije pružanje usluga u svakom segmentu delovanja, uvoditi savremena tehničko-tehnološka rešenja i unapređivati komunikaciju sa svim korisnicima naših usluga.

Opširnije