Наш задатак

Наш задатак је да Барајево учинимо бољим местом за живот и рад. Делатност Дирекције обухвата управљање, уређивање, опремање и унапређење градског грађевинског земљишта и објеката од значаја за јавни интерес.
Дирекција припрема програме уређивања градског грађевинског земљишта и изградње магистралних и других објеката комуналне инфраструктуре, као и студије, анализе, експертизе и конкурсе за потребе решавање специфичних просторних, инфраструктурних и других проблема уређења града.
Дирекција обрачунава елементе за утврђивање накнаде и закупа за уређивање грађевинског земљишта и обавља друге послове на уређивању грађевинског земљишта. За потребе инвеститора припрема информације о свим потенцијалним локацијама, потребну документацију, подлоге и елаборате за давање у закуп земљишта.
ДЕТАЉНИЈЕ

Вести

Дирекција 21. децембар, 2015

Монтажа новогодишњег осветљења

По налогу Дирекције за развој и изградњу ГО Барајево, ЈКП „Јавно осветљење“ je почело са монтажом новогодишњег осветљења поводом Нове 2016. године и Божића.

ДЕТАЉНИЈЕ

Барајево 02. фебруар, 2015

Изведени радови на путу за Сариновац и Аниште у …

Изведени радови на путу за Сариновац и Аниште у Шиљаковцу, по Програму уређења, одржавања и изградње пољских и некатегорисаних путева на територији Градске општине Барајево за 2015. годину. који је...

ДЕТАЉНИЈЕ

Пријава квара на јавној расвети

Мисија, визија, циљеви...

Мисија дефинише сврху постојања Дирекције, а то је да обезбеди услове за коришћење, управљање, заштиту и унапређење добара од општег интереса на територији Градске опшгине Барајево.
Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја а то је да у оквиру регистрованих делатности обезбеди врхунски квалитет и ефикасно испуњавање потреба грађана.
Програмом пословања се дефинишу активности на основу остварених резултата у претходној години али и на основу захтева и потреба грађана.
Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по посебним сегментима деловања, обезбеђујући целину.
С циљем да негујемо углед. препознатљив стил и етику у раду. Неопходно је обезбедити што квалитетније пружање услуга у сваком сегменту деловања, уводити савремена техничко-технолошка решења и унапређивати комуникацију са свим корисницима наших услуга.

Контактирајте нас

Светосавска бр.4,
11460 Барајево

 

Тел:
(011) 8302-105, (011) 8300-385
Email:
office@direkcijabarajevo.co.rs

Дирекција на мрежи